profile
congtytochucsukienachau 3140740791 Registro: Agosto 19, 2021

Rosario, Santa Fe, Argentina

https://achauevent.gumroad.com/p/a-chau-event-gi-i-thi-u-cong-ty-t-ch-c-s-ki-n-a-chau

ra đời năm 2008, Á Châu Event hay còn gọi là tổ chức doanh nghiệp sự kiện Á Châu được sáng lập bởi CEO Phạm Minh Đức.ngày nay doanh nghiệp tổ chức sự kiện Á Châu là nguồn nhân sự và đồ vật sự kiện chính cho toàn ngành tại Hà Nội, TPHCM trong khoảng năm 2008 đến giờ.mang 100% nguồn nhân sự trong lĩnh vực event, làm cho việc trực tiếp không qua trung gian. mang trang trang bị sự kiện du nhập trong khoảng Tây Ban Nha tiên tiến nhất hiện tại.Chính sách: Giá thấp nhất, khuyến mãi giảm giá 30% những dịch vụ cho thuê nhân sự, đồ vật đối có những đơn vị doanh nghiệp sự kiện, truyền thông đăng ký làm đối tác.Miễn phí: người dùng chỉ cần gọi điện, chúng tôi sẽ tới tận nơi trả lời miễn phí trong 24h.nhà cung cấp của chúng tôi bao gồm:

Últimos anuncios